Genel Sağlık Haberleri

KONUŞMA TERAPİSTİ

Konuşma Terapisti Nedir Kendinizden Bahseder misiniz?
Konuşma terapisti olan Ve ASHA (Amerikan Konuşma- Dil İşitme Derneği) lisansı bulunan Ümmühan Erkoç bu mesleği icra etmek için gereken tüm donanımlara sahiptir. Kişiler kendileri ya da çocukları için konuşma terapisti tercihi yaparken bu terapiyi verecek olan kişinin eğitimlerine, tecrübelerine dikkat etmelidir.

Çocuklarda Tedavi Uyguladığı Hastalıklar Nelerdir?
Konuşma terapisti olan Ümmühan Erkoç, yetişkinlerde ve çocuklarda oluşan konuşma sorunları için tedavi uygulamaktadır. Çocuklarda konuşma bozukluğu sorunları birçok şekilde oluşabilmektedir. Tıp litaratürübde Miyofonksiyonel olarak anılan halk arasında yutkunma ve çiğneme bozuklukları dahil benzer birçok problem konuşma terapistleri tarafından tedavi edilebilmektedir.

Konuşma terapistleri yine konuşma eyleminde kullanılan kaslarda gözükmekte olan güçsüzlükleri de sıklıkla konuşma terapisi ile giderebilmektedir.

Çocuk bireylerde gözükmekte olan yutma bozuklukları, ses kaynaklı sorunlar, her yaş ve cinsiyette gözüken kekemelik sorunu da bu tedavi ile giderilebilmektedir. Görsel ve işitsel konularda bedenimizi yöneten bölüm beynin sağ bölümüdür ve bu bölümle ilgili oluşan sorunlar dikkat ve hafızada aynı zamanda görsellik ve işitsellikte etki etmektedir. Bu sebepten beynin sağ tarafı üzerinde dikkat ve hafıza bozuklukları olabilmektedir.
Geçirilen trafik kazaları, düşme, çarpma gibi sebeplerden dolayı oluşmakta olan kafa travmaları sebebiyle ortaya çıkan lisan üzerindeki bozukluklar da yine konuşma terapistleri tarafından tedavi edilmektedir. Bu travmaların sebebiyet verdiği rahatsızlıklarda konuşma terapisi ile giderilebilmektedir.

Otizm hastalığına bağlı olarak görülen konuşma sorunları tedavisinde konuşma terapisi oldukça pozitif sonuçlar vermektedir.
Otizm için bir tanımlama yapmak gerekirse, “Çocuk bireylerin gelişim sürecini etkileyebilen ve merkezi sinir sistemlerinin üzerindeki sorunlardan kaynaklı nörolojik ve davranışsal bir hastalık olmasıdır.”
Otizmli kişilerde görülen konuşma probleminden bahsedildiğinde apraksi problemi akla gelmektedir. Aprajsi ise duyduğu kelimeleri ve sesleri anlayabilme fakat anlaşılanı ifade etmek konusunda zorlanarak ifade edilememesi durumudur. Apraksi başka bir hastalığın sebep olmadığı durumlarda da farklı bir etkene bağlı olmadan kendi başına gözlemlenebilen bir hastalık olmaktadır.

Yetişkinlerde Tedavi Uygulayabileceği Hastalıklar Nelerdir?
Yetişkin bireylerde konuşma terapisi alanları ise tıp lisanında afazi olarak bilinmekte olan felç sonrası konuşma problemidir. Çocuk bireylerde de olan Dizartri isimli sorun yetişkinlerde konuşurken doğru sesi çıkarabilme konusunda yaşanabilen zorluklardır.


Yetişkin bireylerin geçirdiği kazalar sonucu da kafa travmaları gerçekleşirse bunun sonucunda konuşma bozuklukları oluşabilmektedir. Dikkatle ilgili bozukluk sorunları ve beynin sağ bölümü tarafından yönetilen hafıza bozukluğu da konuşma terapisi ile tedavi edilebilmektedir. Boyunda ve baş bölümüne oluşan tümörler sonrası görülebilen konuşma ve ifade bozuklukları da iyileştirilebilmektedir.


Konuşma terapisti  Ümmühan Erkoç’un ile uyguladığı yetişkin tedavilerine örneklerden birkaçı da kişilerin yaşlılık sürecinde oluşan demans nedeniyle  yaşadığı konuşma problemi, nörolojik bozukluklar sebebiyle oluşan ALS hastalığına bağlı konuşma problemi, ve Parkinson sonrası görülen konuşmada bozukluğudur.